?html> 佛教专题列表?佛教导航-中国佛教综合信息门户,佛教新闻_佛教音乐_佛教电影_佛教讲经,上佛教网学佛,从佛教导航开?/title> <meta content='佛教,佛教?佛教音乐,佛教导航,佛教电影' name="Keywords" /> <meta content='佛教新闻信息,大悲咒等佛教音乐歌曲在线收听下载、佛教电?经典佛教故事文章,佛教网址,法师讲经开?佛教图书资源的分类检索下?中国佛教综合信息门户,上佛教网,从佛教导航开始? name="Description" /> <link href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/Skin10.css" type=text/css rel=stylesheet> <meta name="robots" content="noarchive"> </head><a href="http://www.vicpc.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fuzhouqingdian.com" target="_blank">Ž</a>| <a href="http://www.hothuati.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470150761.html" target="_blank">ͭ</a>| <a href="http://www.issuchina.com" target="_blank">봨</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154700070211.html" target="_blank">dz</a>| <a href="http://www.yongjiumjg.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470034027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.baitianjiaju.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/0109/154701870210.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.lzzhenwei.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hgyajx.com" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.hunegou.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qyjkx.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/154702980236.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469497021.html" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.ubotany.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470232028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.51zfs.net" target="_blank">䴨</a>| <a href="http://www.dihua68390007.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.xmkfs.com" target="_blank">Ĭ</a>| <a href="http://www.phe-shop.cn" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470196020.html" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760261.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.iliba.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.meilunkeji.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sdhlzq.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.a-wait.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huaduanku.com" target="_blank">ɳ</a>| <a href="http://www.jfqb.net" target="_blank">˾</a>| <a href="http://www.hnytyxsb.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469662043.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yuemixinli.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cn-nyfzw.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469857020.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730247.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yuangru.com" target="_blank">¹կ</a>| <a href="http://www.weiyong3020.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fjwsty.com" target="_blank">¬</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760246.html" target="_blank">Ȫ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701540320.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470037020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/154699740212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469968024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470001024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ahchms.com" target="_blank">ľ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15469983022.html" target="_blank">ƿ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470139026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szsenco.com/201901/15470187022.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/hw749w/15470295024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.segesimage.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com//er4u6154696800220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469911026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470001026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html" target="_blank">ϸ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469989027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470112025.html" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470061020.html" target="_blank">˺</a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470043020.html" target="_blank">ɣֲ</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470166030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cmsecn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470031026.html" target="_blank">ض</a>| <a href="http://www.nicochem.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620414.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470064027.html" target="_blank">ǧ</a>| <a href="http://www.sxyuhuayuan.com/w31f1/154703010238.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pengfeiyuyao.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470010022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470274027.html" target="_blank">Ǩ</a>| <a href="http://www.jufocus.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.idczh.net/g387/154701990322.html" target="_blank">崨</a>| <a href="http://www.tjwb.cc" target="_blank">üɽ</a>| <a href="http://www.sdruiyue.com" target="_blank">ʼ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470043022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0731dtsy.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.qdluckyway.com/823h/15470196023.html" target="_blank">ά</a>| <a href="http://www.htad-kj.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.jszhbwg.com" target="_blank">̵</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470001023.html" target="_blank">־</a>| <a href="http://www.didifc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470199025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.eyss.net" target="_blank">֬</a>| <a href="http://www.shengjia2003.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/154702380210.html" target="_blank">Զ</a>| <a href="http://www.chuge8.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sxoppein.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.kayuejinrong.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tymylike.com/9823e/15470244022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gevolife.com" target="_blank">פ</a>| <a href="http://www.aoolk.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.dashangstudio.com" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.photocmcc.com/b23r2/154702590212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ylbxcy.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470244023.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469944022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.czencomia.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.0752111.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.suewang.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ccccccoffee.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.welinkvip.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.haoayiccj.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cm-light.cn" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.liaoningups.com/news201901/15470298020.html" target="_blank">Ұ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469947026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gyzyxm.com" target="_blank">ó</a>| <a href="http://www.huaqiangkexin.com" target="_blank">Ӫɽ</a>| <a href="http://www.bztsjsb.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hsj-led.com" target="_blank">̷</a>| <a href="http://www.0916jcq.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.ynxsjx.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wuai8.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469545022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tsshtsy.com" target="_blank">˹</a>| <a href="http://www.zyxbiocontrol.com" target="_blank">Ҷ</a>| <a href="http://www.bjbeijia.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694760246.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bjwtls.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469494022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.szhuabo.net" target="_blank">Ǽ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469494020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469491027.html" target="_blank">ͩ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469473025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wxsyhbkj.com" target="_blank">ʻ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470013029.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470025021.html" target="_blank">ٹ</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/154700400217.html" target="_blank">綫</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15469956021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470013029.html" target="_blank">ֹ</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700640214.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qjp88.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470028020.html" target="_blank">»</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470124022.html" target="_blank">涫</a>| <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470175020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sxyuhuayuan.com/w31f1/15470280028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470295027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zjsema.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com//54734154696800252.html" target="_blank">۱</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469959025.html" target="_blank">½</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15470133020.html" target="_blank">̫</a>| <a href="http://www.wantingmumen.com" target="_blank">̩</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469626030.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gdxy-wind.com.cn" target="_blank">ͷ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695540228.html" target="_blank">Ӫ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470274021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gdwmez.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15469986022.html" target="_blank">̳</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470160023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.iliba.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.4000467998.com/54734/154700640215.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.axas.com.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469980029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jointshanghai.com/ih3982/15470229025.html" target="_blank">괨</a>| <a href="http://www.jiahuachuangxin.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.huayeguanggao.com/6573/15470040028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.baipuzi.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html" target="_blank">¡</a>| <a href="http://www.szodika.com" target="_blank">ֲ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470139025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cnqhw.org" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.mtore.com/ihu238/15470238024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.study189.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sz-hxs.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zhenxian1080.com/h09342/15470265031.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sorghum.cc" target="_blank"></a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/154701990314.html" target="_blank">鶴</a>| <a href="http://www.xwdxf.com/34efw/15470244020.html" target="_blank">̨</a>| <a href="http://www.cnlhsw.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sphxsz.com" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.shaoerxian.cn" target="_blank">ķ̨</a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470199025.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.twqjd.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.kypsj.org" target="_blank">غ</a>| <a href="http://www.gzyuanlin.com" target="_blank">Ϫ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/h48sw/15470175024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.0898hjy.com" target="_blank">ͼľ</a>| <a href="http://www.wlivings.com" target="_blank">Ǩ</a>| <a href="http://www.cckanghui03.com" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.wzrailway.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shzclt.com/h482w/154702890223.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.rpsfzs.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shareyournoodles.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hbxjjd.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qiyejiaolianjishu.com" target="_blank">DZ</a>| <a href="http://www.yishang13917999392.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.nicochem.cn" target="_blank">ԫ</a>| <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15470283020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.lvmuren.com/g384s/154700070211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.msxywjjc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469563024.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.hydqwx.com" target="_blank">ϴ</a>| <a href="http://www.xbfj.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469473027.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cccccccccoffee.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.bmla.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.wzqianhui.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469503022.html" target="_blank">ƽң</a>| <a href="http://www.longxinjz2.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730247.html" target="_blank">Դ</a>| <a href="http://www.guanghengyun.com/h3781w/154702890244.html" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.xjn-sport.com" target="_blank">ĺ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469878022.html" target="_blank">Ϣ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154696620460.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.jxdingming.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15469548032.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154694730236.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yihedw.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/154699740212.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15469914021.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15469968024.html" target="_blank">ƽ</a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470043022.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470160024.html" target="_blank">ɽͤ</a>| <a href="http://www.gy1993.com/e9239e8/15470232020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.embapku.org" target="_blank">߸</a>| <a href="http://www.sclinrui.com" target="_blank">Ҫ</a>| <a href="http://www.4000467998.com/g3482/15470202023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdluckyway.com/823h/15470277022.html" target="_blank">ǰ</a>| <a href="http://www.cm-light.cn" target="_blank">¤</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/154695480314.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469974020.html" target="_blank">ϸ</a>| <a href="http://www.gzjingye.com/gznews/15470142024.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cycrp.com/hd34q/15470229021.html" target="_blank">»԰</a>| <a href="http://www.jnfff.cn" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469836020.html" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154701810213.html" target="_blank">˫</a>| <a href="http://www.vicpc.cn" target="_blank">»</a>| <a href="http://www.shfanyi.net/df4582d/15469968021.html" target="_blank">ڶ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/h48sw/15470229023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.tlmygw.com" target="_blank">ʤ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/gfr37w/15470097024.html" target="_blank">˳</a>| <a href="http://www.inlineun.org" target="_blank"></a>| <a href="http://www.whcopying.com/d3u25/15470001028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.fspaz.cn" target="_blank">ɽ</a>| <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469977022.html" target="_blank">㶫</a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470289023.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cqrunxiao.com" target="_blank">ˮ</a>| <a href="http://www.hhszjt.com/83b32/15470103020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zzwuxing.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com/er4u6/15470130020.html" target="_blank">ƫ</a>| <a href="http://www.xh-ygcn.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470181028.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169023.html" target="_blank">ʦ</a>| <a href="http://www.jufocus.com" target="_blank">ѽ</a>| <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.dashangstudio.com" target="_blank">Ӣ</a>| <a href="http://www.jxybh.com/h382/15470199029.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.qdcnhpc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.pinyouad.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470259028.html" target="_blank">߰</a>| <a href="http://www.hithree.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.picdc.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.shililoantop.com" target="_blank">÷</a>| <a href="http://www.shzclt.com/384be/154700430211.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zy258.net" target="_blank"></a>| <a href="http://www.meituantv.com" target="_blank"></a>| <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470292020.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.sh-taiyan.com//er4u6154696800220.html" target="_blank"></a>| <a href="http://www.gz-xunyi.com" target="_blank">Ɽ</a>| <a href="http://www.3j-lan.com" target="_blank">˲</a>| <a href="http://www.datefinance.com/">Ŵ󸻺</a> <body > <div id=toptiao> <div id=ttn> <div class=datel>  </div> <div class=dater><A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/main/buddyuli/YULI.htm" target=_blank>佛教月历</A> <A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/rss/rss.aspx" target=_blank><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/rss.gif" border="0" />RSS</A> <A class=copyright href="javascript:window.external.addFavorite('http://www-fjdh-cn.xinanart.com','佛教导航');"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/jsc.gif" alt="佛教导航网站收藏" border="0" />加入收藏 </A> <A class=copyright onclick="this.style.behavior='url(#default#homepage)';this.setHomePage ('http://www-fjdh-cn.xinanart.com');" href="#"><img height="13" width="13" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/ images/ssy.gif" alt="佛教导航网站首页" border="0" />设为首页</A></div> </div> </div> <div id=top> <div id=logo></div> <div id=xtb><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296742.html" target=_blank><img height="12" width="8" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/websj.gif" border="0" /> 佛教手机?/A>  <A class=copyright href="http://go.fjdh.com.xinanart.com/"><img height="12" width="9" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/icon_sb.gif" border="0" /> 佛教网址</A></div> <div class="main_search">  <input id="allkeyword" onfocus="this.value='http://www-fjdh-cn.xinanart.com/';" maxlength="100" size="45" value="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/填写您想搜索的关键词" name="allkeyword" /> <input id="Submit" style="border: 0px;" type="image" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/mimages/ssan.gif" name="Submit" onclick="allOnSearchCheckAndSubmit();" />  <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/search/" title="全文检? class="model_search_all">全文检?/a> <br /> </div> </div> <div id=htz> <div id=hong> <UL> <LI style="WIDTH: 60px"><A title="首页" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com">首页</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教新闻" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/bnznews/" target=_blank>佛教资讯</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教文章" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Article/" target=_blank>菩提文库</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教问答" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/" target=_blank>佛教问答</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛学研究" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/wumin/" target=_blank>五明研究</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教社区" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/bloger/" target=_blank>社区推荐</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="图说佛教" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/photo/" target=_blank>图说佛教</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="有声佛书" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjyy/" target=_blank>有声佛书</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 80px"><A title="佛教图书" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjwh/" target=_blank>佛教文汇</A></LI> <LI style="WIDTH: 5px">|</LI> <LI style="WIDTH: 60px"></LI> <LI style="WIDTH: 120px"><A title="佛教专题" href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Special.aspx" target=_blank><strong>/ 佛教专题列表 /</strong></A></LI> <LI style="WIDTH: 8px"></LI> </UL></div> <div id=htzn> <div id=zn2> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/fhgx.gif" border="0" /></div> <div id=zn2b><STRONG>佛法讲座专区</STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296743.html" target=_blank>梵呗唱诵</A> <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296744.html">经论次第</A> <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296745.html">初机开?/A><br><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296746.html">以戒为师</A> <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296747.html">汉传讲法</A> <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296748.html">藏传讲法</A> <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296749.html">南传讲法</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/jsq.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:240px;"><STRONG><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296750.html" target=_blank>觉之? 社区</A></STRONG><BR><div class=qlan><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296751.html" target=_blank>佛教论坛</A> - <A href="http://home.fjdh.com.xinanart.com/group.php" target=_blank>佛教群组</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296752.html" target=_blank>佛教家园 </A><br><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296753.html" target=_blank>念佛共修</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296754.html" target=_blank>拜佛共修</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296755.html" target=_blank>经咒共修</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296756.html" target=_blank>十念共修</A></div></div> <div class=znline></div> <div id=zn2tI><img height="55" width="60" src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Skin/fjdh/images/zlm.gif" border="0" /></div> <div id="zn2c" style="width:200px;"><STRONG>佛教导航子网?/STRONG><BR> <div class=qlan><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296757.html" target=_blank>佛教网址</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296758.html" target=_blank>佛法讲座</A> - <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296759.html" target=_blank>佛教音乐?/A> <BR><A href="http://club.fjdh.com.xinanart.com/" target=_blank>佛教博客</A> - <A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Soft/" target=_blank>藏经?/A></div></div> </div> </div> </div> <div id="xxwarp"> <div id="xxzhong" class="fdmargin"> <div id="xxleft0"> <div id="lmleft" class="fdborder"> <div class="lmkb"></div> <div id="lmmc">  <font color="#0000FF">[专题]</font> <b><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" title="玄若法师佛教问答">玄若法师问答</a>文章列表</b> </div> <div class="childclass_content3"> <ul> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/223553200196.html" target="_blank">玄若法师答:因果规律是不能改变的,某人遇难是果,我们出手帮助,岂不是破坏因果规律吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/222626200195.html" target="_blank">玄若法师答:在装饰店买的艺术佛像,没开光,摔坏了,怎么办?对身体有影响吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/221928200194.html" target="_blank">玄若法师答:在庙里看见有文武财神是道家的,那为何在庙有卖?那我想到庙里请尊财神,行吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/221107200193.html" target="_blank">玄若法师答:佛教对人类的起源和宇宙的形成是怎么描述的?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/160217200140.html" target="_blank">玄若法师答:父亲过世,在校上学,如何做功德给父回向?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/155304200139.html" target="_blank">玄若法师答:菩萨上身看病是真是假?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/151829200137.html" target="_blank">玄若法师答:基督教徒可以用佛教经文超度吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/145340200136.html" target="_blank">玄若法师答:在哪里能出家呢?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/144825200135.html" target="_blank">玄若法师答:父母年老孩子不?岁女儿坚决出家我很不情愿又阻止不了心里极其悲哀</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/143337200131.html" target="_blank">玄若法师答:生活中那种心是真心?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/141717200130.html" target="_blank">玄若法师答:为什么夜里持大悲咒会害怕?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/140252200129.html" target="_blank">玄若法师答:我有一个观音吊坠是给属牛的人带的可是我想把这个吊坠给属狗的人带合适吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/134502200126.html" target="_blank">玄若法师答:为什么我们那一个拜佛的可以看烧的香知道以后一段时间的事情?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/133356200124.html" target="_blank">玄若法师答:比丘尼的戒律多达500条,是否女人比男人的罪行多啊?是不是女人的修行比较困难重重?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/131855200120.html" target="_blank">玄若法师答:睡眠质量差,白天恍惚,请法师慈悲开示!</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/122028200105.html" target="_blank">玄若法师答:感觉有人害我,咒我,我想自杀,我该怎么?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/120502200099.html" target="_blank">玄若法师答:八阳神咒,可以念吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/114300200098.html" target="_blank">玄若法师答:佛教与信仰神有什么区别?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/103916200081.html" target="_blank">玄若法师答:关于回向</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/103440200078.html" target="_blank">玄若法师答:请问这是在造业吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/103005200074.html" target="_blank">玄若法师答:请开示学佛疑惑?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/101705200067.html" target="_blank">玄若法师答:在北京那里有适合刚出家的沙弥尼修行的尼姑庵?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/101024200062.html" target="_blank">玄若法师答:关于许愿还愿?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/100220200057.html" target="_blank">玄若法师答:十三岁的孩子不爱学习,请师父帮助?/a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/093441200045.html" target="_blank">玄若法师答:我初学佛,每月吃六斋。持斋日是不是不可行淫呢???/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/092354200038.html" target="_blank">玄若法师答:孩子念文殊菩萨心咒用不用回向?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/12/090824200026.html" target="_blank">玄若法师答:在相对清净时,对人生和佛理的许多问题提问,然后有回答,是自性还是诸佛菩萨的回答</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/223629192010.html" target="_blank">玄若法师答:精进修行,为什么反而有恶梦?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/223118192009.html" target="_blank">玄若法师答:我陷入了一段该断我却断不了的感情当中。我想坚持,但是又不知道坚持是否有意义。我应该怎么办?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/222357192008.html" target="_blank">玄若法师答:我的命运不好,是否与我名字有关?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/221412192007.html" target="_blank">玄若法师答:我婆婆年轻时对我不好,现在我不管她算是她的果报还是我不孝顺?请法师开示?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/165833192000.html" target="_blank">玄若法师答:我梦到去世的爱人时问她现在好不好,她告诉我现在她很好,是真的吗?</a></li><div class="line8"></div><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/165411191999.html" target="_blank">玄若法师答:我跟妈妈都是信佛十年啦,可是妈妈的病一直没有好?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/164958191998.html" target="_blank">玄若法师答:阴历过年前过世,能做过年七吗?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/163232191997.html" target="_blank">玄若法师答:爱人过世未过七七,为其念佛立牌位等,不知可否?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/162938191996.html" target="_blank">玄若法师答:关于孩子上幼儿园不能吃素的问?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/162545191995.html" target="_blank">玄若法师答:佛菩萨为何不显现加持我们直至往生?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/162051191994.html" target="_blank">玄若法师答:看到这些东西是怎么回事?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/161343191991.html" target="_blank">玄若法师答:寺院的佛书佛盘为啥免费结?真的分文不取?和无财不养道冲突吗?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2012/11/160025191990.html" target="_blank">玄若法师答:去火车托运衣物,服务态度差,无法不生气,怎么办?</a></li><div class="line8"></div> </ul> </div> <div id="xxym"><span id="pe100_page_通用信息列表_普通式1" class="pagecss"> ?71条信? <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html">首页</a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html">上一?/a> <span style="color: #ff0000"><strong>1</strong></span> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html">2</a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_3.html">3</a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_4.html">4</a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html">5</a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html">下一?/a> <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html">尾页</a> 页次?/5? 40条信?? 转到?select id='Jumppage' onchange="if(this.options[this.selectedIndex].value!=''){location=this.options[this.selectedIndex].value;}"> <option value='/zt_fjwd/xrfswd/Index.html' selected>1</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_2.html'>2</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_3.html'>3</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_4.html'>4</option><option value='/zt_fjwd/xrfswd/List_5.html'>5</option></select>? </span></div> </div> </div> <div id="xxzright"> <div id="xxtuijian" class="fdborder"> <div id="xxAD" class="fdmargin fdborder"><span id="ad_02"><img src="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/images/Loading_1.gif" /></span></div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdmargin fdborder"> <div id="tjtop">  佛教问答作者信?/div> <div id="tjnr0001"> <HTML><HEAD> <META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.19328"></HEAD> <BODY> <DIV align=center><A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/wumin/2012/10/174308188734.html" target=_blank>玄若法师简?/A></DIV> <P><STRONG>玄若法师佛学内容推荐</STRONG></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html"><SPAN style="COLOR: #00f">玄若法师佛教问答</SPAN></A></P> <P style="MARGIN-LEFT: 20px"><A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Common/ShowAuthor.aspx?authorName=%E7%8E%84%E8%8B%A5%E6%B3%95%E5%B8%88&upDateTime=" target=_blank><SPAN style="COLOR: #00f">玄若法师佛教文章大全</SPAN></A></P> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://xinanart.com/">ʳƷг</a></td> <td><a href="http://xinanart.com/">ºӵز</a></td> <td><a href="http://xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://xinanart.com/">Ϫ</a></td> <td><a href="http://xinanart.com/"></a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://zr15pt.xinanart.com/">԰´</a></td> <td><a href="http://vjlv5j.xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://plnz5n.xinanart.com/">ʡả</a></td> <td><a href="http://jbrprp.xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://vnll7f.xinanart.com/">ͳ·</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.hzytxcl.com/">˹վ</a></td> <td><a href="http://www.rrzsh.com/"></a></td> <td><a href="http://www.shexian.org/">ŵ϶ij</a></td> <td><a href="http://www.yxhuahang.com/">ŰϻIJƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.ywsebx.cn/">ptӷ͸Ϸ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.ground-engaging-tools.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.hbhsdzg.com/">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.hui-shuo.com/">Ŷʮһij</a></td> <td><a href="http://www.simidahi.com/">վע</a></td> <td><a href="http://www.xinfujia.cn/">agӾĵ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.cqrx120.com/">ʮһϷ</a></td> <td><a href="http://www.xzpower.com/">Űټ</a></td> <td><a href="http://www.meiluntech.com/">ҳټ</a></td> <td><a href="http://www.shuangbibowenguan.org/"></a></td> <td><a href="http://www.wxlongfeng.net/">ֽ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.copyright001.com/">Ŵ888IJվ</a></td> <td><a href="http://www.wheelbarrowplatform.com/">Ǽַ</a></td> <td><a href="http://www.wlivings.com/">Ͼվ</a></td> <td><a href="http://www.ytsxcg.com/">Ͼ</a></td> <td><a href="http://www.ythhbx.cn/">̫Ƕij</a></td> </tr> </table> </body></HTML> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtopI">  佛教问答专题列表                                            </div> <div id="gongde" class="fdmargin fdborder"> <div class="zuozhelb"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/lcdswd/Index.html" target="_self">莲池大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/oydswd/Index.html" target="_self">蕅益大师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/ygfsxwd/Index.html" target="_self">印光法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jjfsxwd/Index.html" target="_self">净界法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/dafsxwd/Index.html" target="_self">大安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jzfsxwd/Index.html" target="_self">净宗法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/syfsxwd/Index.html" target="_self">圣严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xyfsxwd/Index.html" target="_self">星云法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jqfsxwd/Index.html" target="_self">济群法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xhsrxwd/Index.html" target="_self">宣化上人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/lyfswd/Index.html" target="_self">良因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zsfsxwd/Index.html" target="_self">智随法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/yxcsxwd/Index.html" target="_self">月溪禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/wxfsxwd/Index.html" target="_self">惟贤法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/dafsfxwd/Index.html" target="_self">道安法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/htfsxwd/Index.html" target="_self">海涛法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/czfs_wd/Index.html" target="_self">昌臻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/lhfsxwd/Index.html" target="_self">了幻法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/ljfsxwd/Index.html" target="_self">理净法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/rbfsxwd/Index.html" target="_self">如本法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/yyfsxwd/Index.html" target="_self">圆因法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/myfsxwd/Index.html" target="_self">明一法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/hlfsxwd/Index.html" target="_self">慧律法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/msfsxwd/Index.html" target="_self">门肃法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jkfsxwd/Index.html" target="_self">净空法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/dzfswd/Index.html" target="_self">达照法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zyfsxwd/Index.html" target="_self">知义法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/mxfsxwd/Index.html" target="_self">妙祥法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zyfswd/Index.html" target="_self">真圆法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/stfswd/Index.html" target="_self">曙提法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zcfswd/Index.html" target="_self">正澄法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/qyfswd/Index.html" target="_self">清远法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xcfswd/Index.html" target="_self">学诚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/bhfswd/Index.html" target="_self">本焕法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/cffswd/Index.html" target="_self">慈法法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/mcfswd/Index.html" target="_self">梦参法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/mzfswd/Index.html" target="_self">明证法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/thfswd/Index.html" target="_self">体恒法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zhyfswd/Index.html" target="_self">证严法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zmfswd/Index.html" target="_self">智敏法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/lhfsfjwd/Index.html" target="_self">律航法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zhfswd/Index.html" target="_self">智海法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/kyfswd/Index.html" target="_self">开愿法师问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jdfswd/Index.html" target="_self">觉灯法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/cxfswd/Index.html" target="_self">传喜法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xrfswd/Index.html" target="_self">玄若法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/wrfswd/Index.html" target="_self">万如法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/rjfswd/Index.html" target="_self">仁爵法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/rdfswd/Index.html" target="_self">仁炟法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/ccfswd/Index.html" target="_self">崇慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zdfswd/Index.html" target="_self">智渡法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/cgfswd/Index.html" target="_self">成刚法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/kjfswd/Index.html" target="_self">宽见法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/sxfswd/Index.html" target="_self">生西法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/cffswda/Index.html" target="_self">常福法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/ycfswd/Index.html" target="_self">衍慈法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/hyjmwd/Index.html" target="_self">海云继梦问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/czfswd/Index.html" target="_self">纯智法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/Special_687/Index.aspx" target="_self">法清法师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/ajczzwd/Index.html" target="_self">阿姜查尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/pacsxwd/Index.html" target="_self">帕奥禅师问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/mxdzzxwd/Index.html" target="_self">玛欣德尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/tnslzzwd/Index.html" target="_self">坦尼沙罗尊者问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/sbqxwd/Index.html" target="_self">佛使比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/fzbqwd/Index.html" target="_self">法增比丘问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/gykwd/Index.html" target="_self">葛印卡问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/sghwd/Index.html" target="_self">生根活佛问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/dzkbxwd/Index.html" target="_self">达真堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/dsrbqwd/Index.html" target="_self">多识仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/sdjkbwd/Index.html" target="_self">索达吉堪布问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xbrbqwd/Index.html" target="_self">夏坝仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xarbkbwd/Index.html" target="_self">希阿荣博堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/cclzkbwd/Index.html" target="_self">慈诚罗珠堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/yxpckbwd/Index.html" target="_self">益西彭措堪布问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zsqzrbqwd/Index.html" target="_self">宗萨钦哲仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/jypcrbqwd/Index.html" target="_self">嘉扬彭措仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/qzrbqwd/Index.html" target="_self">祈竹仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/nmrbqwd/Index.html" target="_self">尼玛仁波切问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zpcwd/Index.html" target="_self">赵朴初问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/lbnwd/Index.html" target="_self">李炳南问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/fgnwd/Index.html" target="_self">范古农问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/xhzwd/Index.html" target="_self">徐恒志问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/hnzwd/Index.html" target="_self">黄念祖问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/yylrwd/Index.html" target="_self">元音老人问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/fxjswd/Index.html" target="_self">奉心居士问答</a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/zdkwd/Index.html" target="_self">战德克问?/a></li> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/zt_fjwd/clxxwd/Index.html" target="_self">蔡礼旭问?/a></li></div> </div> </div> <div id="xxtuijian" class="fdborder fdmargin"> <div id="tjtop">  <a class=class href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/{$ChannelDir}/ShowElite.asp">随机推荐</a></div> <div id="tjnr"> <li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2007/07/08402711193.html" target="_blank">佛使比丘答:为什么我们讨论最易证果的修行方法时,没有提及戒、定?/a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2007/07/14390110985.html" target="_blank">月溪禅师答:三身四智</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2009/05/20491780676.html" target="_blank">问:静坐时或平时的心态,为什么不能批判?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2007/07/12214811755.html" target="_blank">妙莲法师答:如何使婆媳之间和睦相处?</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2011/08/062836174698.html" target="_blank">玛欣德尊者答:与家人共处一室,家人要用蚊香,我不忍杀生,有没有办</a></li><li><a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/fjask/2007/07/15052211909.html" target="_blank"><font style=";">范古农答:有僧劝出资为释迦佛装金,及装成,方知将药师佛手中之梭取</font></a></li> </div> </div> </div></div> <div id="fdbottom"><div id="fdb01">佛教导航@1999- 2011 Fjdh.com <a href="http://xinanart.com/a/20190119/296760.html">苏ICP?2040789?2 </A></div> <div id="fdb02"><a href="http://xinanart.com/a/20190119/296761.html" target=_blank>护持网站 </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/main/baoenz.html"><font color=#600915>报恩?/font> </A> | <A href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/main/aboutus.html">功德?/A> | <a href="http://www-fjdh-cn.xinanart.com/User/Content/AnonymousContent2.aspx?NodeID=2417&ModelID=105" target=_blank>在线念佛</a></div><BR /><div class="addree" style="float:right;"></div></div> <table border="1" width="100%" style="text-align: center"> <tr> <td><a href="http://xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://xinanart.com/">ھׯ</a></td> <td><a href="http://xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://xinanart.com/">ʯ</a></td> <td><a href="http://xinanart.com/">Ľ¥</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://jnbt57.xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://vzhdxd.xinanart.com/">«éƺ</a></td> <td><a href="http://tvbbn5.xinanart.com/"></a></td> <td><a href="http://pjfn7v.xinanart.com/">·</a></td> <td><a href="http://5bndxn.xinanart.com/">ͤ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.cdmkj.com/">ƶ</a></td> <td><a href="http://www.njjintuo.com/">Űټ淨</a></td> <td><a href="http://www.csxfrs.com/">˹˹</a></td> <td><a href="http://www.copyright001.com/">Ŵ888IJվ</a></td> <td><a href="http://www.cnrunteng.com/">˹˹</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.d7ol.com">Ϸ</a></td> <td><a href="http://www.bghlkj.com/">ׯϷƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.zjxa.org/">ǮϷ</a></td> <td><a href="http://www.6fen.net/">ע</a></td> <td><a href="http://www.sqzqjz.com/">Ͼijٷվ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.lz5.cc/82150/74766275.html">mgϷר</a></td> <td><a href="http://www.wxshop.org/">ע</a></td> <td><a href="http://www.htad-kj.com/">˹˶ijע</a></td> <td><a href="http://www.bj-zhuanli.com/">Ϸƽ̨</a></td> <td><a href="http://www.lz5.cc/34947/68106211.html">ŮǹֵϷ</a></td> </tr> <tr> <td><a href="http://www.weishishuang.com/">˹վ</a></td> <td><a href="http://www.juntian.org/"></a></td> <td><a href="http://www.pinganch.cn/">һФ</a></td> <td><a href="http://www.fldh.net/">Ŵ󸻺ij</a></td> <td><a href="http://www.gylianshun.com/">˹˱ַ</a></td> </tr> </table> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471273229.html">ϻλ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471915042.html">Ŵ󸻺ַ</a> <a href="http://www.ts-bingjun.com/201901/15471954038.html">ֽעַ</a> <a href="http://www.52pan.cc/201901/154711740418.html">ţţϷ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/154718850426.html">ֽ</a> <a href="http://www.9fengfund.com/201901/15471222033.html">ʮϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471234041.html">СϷ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154711710414.html">ʲôϷǮ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471720047.html">Ϸ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471618020.html">IJ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/154717380532.html">վ</a> <a href="http://www.sshouw.com/201901/15471663032.html">ptϷĸᱬ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471948032.html">ŰϷ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471777035.html">ע</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471273222.html">Ŵ󸻺վ</a> <a href="http://www.cydcgs.com/201901/15471909034.html">ѺС</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154712550416.html">Ǯ</a> <a href="http://www.zhongxinda168.com/201901/154718520316.html">վ</a> <a href="http://www.qysjxsh.net/201901/15471645031.html">ʮˮ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471696024.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471780020.html">ʮһƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154717350213.html">ֽϷƽ̨</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471654024.html">ŰϻϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/15471096031.html">ʲѹС</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/154700070214.html">Ǯ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469977027.html">Ϸ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15470049045.html">IJ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469947023.html">ͱ׶ij</a> <a href="http://www.gaolixf.com/746/15469956026.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217025.html">ַ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470199023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154704270327.html">Ӣվ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470217024.html">ֻϷ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471105035.html">ֽ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471204031.html">ptϷע</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471054034.html">IJ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471771027.html">Ϸ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471801021.html">Ϸ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471072027.html">agϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470202021.html">ϣٹ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154701990313.html">̫ѹС</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15470367035.html">ֽǮϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/154709880336.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471300032.html">վַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154712550315.html">¿</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/154717350217.html">ַ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471243031.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470178156.html">IJ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470169027.html">ʤѹС</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470160020.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471021035.html">˿Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15470202024.html">ׯд</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471699031.html">۱ϻ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470232029.html">ֽע</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15470400023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.4000467998.com/54734/15470034028.html">GTѹС</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781520.html">ע</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15471213034.html">ֽϻվ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/15470178159.html">ֽƶIJ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154704300323.html">ÿ</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701781518.html">ƽ̨</a> <a href="http://www.gzjingye.com/heu58w/154701690222.html">԰沶</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986023.html">Ϸ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15469986027.html">ţϷ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470142020.html">bbinѹС</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470058022.html">ϵϷַ</a> <a href="http://www.hzzhishang.com/19/15470019026.html">עƽ̨</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/15470280026.html">ַ</a> <a href="http://www.mopinchina.com/nf2342f/154712250314.html"></a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15471084032.html">˵Ϸ</a> <a href="http://www.lvmuren.com/736/15470229020.html">mgϷ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471006029.html">ʮһϷij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471117022.html">ij</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471021034.html">СԱվ</a> <a href="http://www.gzgreenhomes.com/id923w/15471084033.html">ֽϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470031020.html">Ϸʵü</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154700310217.html">ϻƽ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/154699890211.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/201901/15470121020.html">Űϻijע</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15470175021.html">ǧڲһֽ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719210313.html">ϺϷij</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.csbaitong.com/i2398/15471669021.html">ƹٷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471933021.html"></a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15471951021.html"></a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719330211.html">ŮսʿϷ</a> <a href="http://www.gaolixf.com/h83w/154719570213.html">ʲôϷ׬</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471894025.html">ӹ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717560220.html">ŷ̯</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471630022.html"></a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/15471903026.html">ʤϷ</a> <a href="http://www.yilipeier.com/3dtg5r4/154717410210.html">Ϸ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471630023.html">ֽ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471951022.html">վ</a> <a href="http://www.cctv-gs.net/gi48s/15471846022.html">PTϷ</a> <a href="http://www.nhkangda.com/23u20u/15472113661.html">ӹ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <SPAN class=spanclass id=span_ad_02> </SPAN>